U Kříže - bytový areál, Praha

U Kříže – bytový areál, Praha

Lokalita: U Kříže, Praha 5
Investor: GAMA Metrostav, a.s.
Autor: Karel Prager
Spolupráce: Zdeněk JanečekZbyšek Stýblo
Rok: 1999
Status: realizace
Areál 485 bytů, podzemními garážemi a obchody doprovázený administrativní budovou tvoří 13 budov soustředěných kolem kruhového náměstí a ulice lemované dvojitou alejí.
Kombinace sevřené formy náměstí a terasových domů s příjemnou barevností fasád a množstvím zeleně vytváří kvalitní obytné prostředí.
Ocenění – Stavba roku 1999