Přehled projektů

Interiér bytu, Praha
Lokalita: Jinonice, Praha 5
Investor: soukromá osoba
Autor: Marek Povolný
Rok: 2013
Status: realizace
Dodavatel části truhlářských konstrukcí: firma Jimara – Jiří Radocha, www.jimara.net
Komplexní řešení interiéru bytu včetně návrhu nábytku a kuchyně.


Rekonstrukce bytového domu, Praha
Lokalita: Štorkánova ul., Praha 5 – Malvazinky
Investor: SVJ bytového domu
Autor: Marek Povolný
Spolupráce: Vladimír Povolný
Rok: 2013
Status: realizace
Návrh designu fasády a řešení detailů při zateplení bytového domu.
Úkol – vtisknout stávajícímu bytovému domu při zateplování fasády moderní vzhled za použití omezeného množství výrazových prostředků: barvy a oplechování. V rámci této akce byla rekonstruována 1 terasa za použití dřevěných prken a betonových velkoformátových dlaždic a betonových květníků.


Rekonstrukce řadového domu, Nový Bydžov
Lokalita: Nový Bydžov
Investor: soukromá osoba
Autor: Marek Povolný
Rok: 2013
Status: návrh
Jedná se o hmotovou studii rekonstrukce řadového domku za účelem vyjasnění možného vnitřního členění prostoru.


Rekonstrukce rodinného domu, Třebotov
Lokalita: U Tvrze, Třebotov
Investor: soukromá osoba
Autor: Marek Povolný
Spolupráce: Vladimír Povolný
Rok: 2013
Status: realizace
Dodavatel truhlářských konstrukcí: firma Jimara – Jiří Radocha, www.jimara.net
Kompletní rekonstrukce statku včetně řešení interiéru.
Statek je nyní kombinací starých restaurovaných detailů a moderních prvků, které tvoří zajímavý dialog.
Návrh interiéru mimo jiné zahrnuje i řešení kuchyně, zabudovaného nábytku, výrobu umyvadel a sprchových koutů. Dominantou interiéru je čítárna v podobě půlkoule umístěná na lávce nad obývacím pokojem.
Účast v soutěži Fasáda roku 2012, kde bylo poukázáno na inovativní přístup k patinování fasádní barvy.


Polyfunkční areál, České Budějovice
Lokalita: Vltavské nábřeží, České Budějovice
Investor: soukromá osoba
Autor: Zbyšek Stýblo, Marek Povolný, Dagmar Nechanická
Rok: 2012
Status: návrh
Architektonická soutěž na polyfunkční areál na břehu řeky Vltavy v blízkosti Dlouhého mostu. Návrh zahrnuje bytové domy, administrativu, hotel, služby a kaply.


Interiér bytu, Brno
Lokalita: Řečkovice, Brno
Investor: soukromá osoba
Autor: Marek Povolný
Rok: 2012
Status: realizace
Dodavatel truhlářských konstrukcí: firma Jimara – Jiří Radocha, www.jimara.net
Komplexní řešení interiéru bytu včetně návrhu nábytku, kuchyně, umyvadel.


Rekonstrukce bytu Xaveriova, Praha
Lokalita: Xaveriova ul., Praha
Investor: soukromá osoba
Autor: Marek Povolný
Rok: 2009
Status: realizace
Komplexní řešení interiéru bytu včetně návrhu kuchyně.


Vysoká škola BIVŠ s byty, Praha
Lokalita: Nárožní ul., Stodůlky, Praha 13
Investor: Tavareza a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2008
Status: realizace


Buddha-Bar Hotel, Praha
Lokalita: Jakubská ul., Praha 1
Investor: Muxum, s.r.o.
Autor: Zbyšek Stýblo
Spolupráce: Marek Povolný, Zdeněk John
Rok: 2008
Status: realizace
Rekontrukce domovního bloku na Starém Městě na 5ti hvězdičkový butikový hotel celosvětového řetězce Buddha-Bar. Kromě hotelu se zde nachází restaurace Buddha-Bar a Siddharta Café.
Kapacita: 36 luxusních pokojů a 3 apartmá.
Návrh interiérů hotelu dodal francouzský ateliér DWA Architects.
Ocenění: Stavba roku EARET 2008


Areál pro seniory, Újezd nad Lesy
Lokalita: Čankovská ul., Újezd nad Lesy
Investor: soukromá osoba
Autor: Marek Povolný
Spolupráce: Zbyšek Stýblo
Rok: 2008
Status: návrh
Studie řešení zástavby domů pro seniory v devíti samostatných dvoupodlažních objektech s podkrovím, vějířovitě situovaných na pozemku.
Domy mají vhodnou orientaci ke světovým stranám z hledisek osvětlení a oslunění jednotlivých jednotek. Rovněž orientací štítových stěn k železniční trati je omezen vliv hluku na bydlení seniorů.
Bilance jednotek:
1 objekt pro bydlení seniorů: kapacita 18 jednotek o maximálním počtu 36 lůžek.
Celkový počet jednotek v areálu: 162 o maximálním počtu 324 lůžek.


Terasy III – bytový areál, Praha
Lokalita: Špačkova ul., Suchdol – Praha 6
Investor: S-Development a.s.
Autor: Marek Povolný, Zbyšek Stýblo
Rok: 2007
Status: realizace
30 bytových jednotek
Návrh domů je koncipován tak, aby svou hmotou a výrazem vhodně zapadl mezi stávající zástavbu a vytvořil nový moderní bytový celek uprostřed starší zástavby. Výškové řešení tzn. tři podlaží bylo navrženo jako mezistupeň mezi rodinnými domy, viladomy a panelovými domy v okolí.
Dalším důrazem při návrhu byla horizontalita projektu, aby působil nížším dojmem. To je dáno i nestejně ustupujícími podlažími, které jsou navzájem posunuty ve vodorovném směru a vytvářejí tak stříšky a pergoly pro jednotlivá patra.


Restaurace Austria, Praha
Lokalita: Štefánikova ul., Praha 5
Investor: Palác Austria, s.r.o.
Autor: Marek Povolný
Spolupráce: AR 18, Zdeněk Žilka
Rok: 2006
Status: realizace
Interiér restaurace Austria včetně vybavení kuchyně.
Restaurace byla vybudována v historickém sklepení při kompletní rekonstrukci Paláce Austria. Jedná se o dva velké prostory – restauraci a klub. Při realizaci bylo zcela ponecháno a obnaženo původní zdivo a vše doplněno moderními prvky. Zajímavostí je 35m dlouhá dřevěná lavice a systém sklápěných stolů, který umožní během pár chvil přeměnu klubu v jeden velký sál.


Obytný park AMADE – bytový areál, Praha
Lokalita: Formanská ul., Praha 4
Investor: I.G.D., s.r.o.
Autor: Marek Povolný, Zbyšek Stýblo
Rok: 2006
Status: realizace
Areál 44 bytů je tvořen čtyřmi bytovými viladomy – 3NP, 1PP a dvěma samostatnými objekty garáží.
Hmotově se jedná o přechod od větších bytových domů v Kateřinkách a rodinnými domy v Újezdu u Průhonic.
Návrh jednotlivých domů je koncipován jako dvě oddělené hmoty, opticky přerušené proskleným schodišťovým prostorem. Tímto řešením stavba působí jako dva nezávislé blízko stojící domy a získává příznivější měřítko.
Základním principem návrhu domů bylo ubírání hmoty z jasně daného geometrického útvaru – kvádru. Ubírání hmoty se děje po patrech a vytváří se tak prostor pro terasy na jižních a severních fasádách. Na západních a východních fasádách je systém odlehčení vytvořen pomocí zvětšujících se ploch francouzských oken. Při dálkovém pohledu na dům zůstává po „odečtení“ těchto okenních ploch čistě bílá kaskádovitá pyramida.


Nové Kateřinky – bytový areál, Praha
Lokalita: Kateřinky, Praha 11
Investor: ČS Reality a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo
Spolupráce: Karel Kovář, Marek Povolný
Rok: 2005
Status: realizace
Areál 250 bytů s garážemi a administrativními prostory tvoří uzavřenou městskou lokalitu nového centra Kateřinek s umístěním místního úřadu kolem centrálního parku.
K okraji snižuje měřítko k stávajícím rodinným domkům.
Domy jsou charakteristické výrazným ustupujícím patrem se segmentovou střechou


Crystalline Universe – výstavní centrum, Praha
Lokalita: Letná, Praha
Investor: Swarovski
Autor: Jan Hendrych, Zbyšek Stýblo
Spolupráce: Michal Havas
Rok: 2005
Status: návrh
Multimediální výstavní a společenské centrum Swarovski
KRYSTALICKÝ VESMÍR V PRAZE
Studie pro firmu SWAROVSKI představuje projekt výstavního a společenského komplexu, řeší vazby na okolí a nové využití místa bývalého Stalinova pomníku.
Architektonický koncept expozice, která je ve dvou podzemních patrech, je založen na principu vize vesmíru, kdy na jedné straně je nekonečno a neurčitost – představované hlavním prostorem eliptického válce a na druhé straně jasně definovaná geometrická krystalická tělesa, která se ve vesmíru vznášejí a hlavní prostor je jimi členěn. Cesta návštěvníka je vedena po stoupajících rampách, na jedné straně prožívá proměňující se prostorový zážitek hlavního eliptického prostoru, na straně druhé vstupuje do geometrických těles, kde každé má specifickou barvu, tvar a atmosféru a vedlejších monotématických sálů. Hlavní výstavní prostor je navržen pro multimediální expozici, jeho základním rysem je otevřenost, flexibilita, ve svých hranicích poskytuje maximální variabilitu a konečná podoba bude vždy definována aktuální instalací.


Harmonie – bytový areál, Praha
Lokalita: Stodůlky, Praha 13
Investor: Skanska CZ a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo
Spolupráce: Karel Kovář
Rok: 2004
Status: realizace
Areál 427 bytů s garážemi navazuje na souvislou zástavbu rodinnými domy. Tomu je přizpůsobeno měřítko, které se zvětšuje směrem ke středu skupiny.
Komplexní řešení území na jižním svahu s vrstevnatou strukturou. Terasové domy orientované k jihu a západu jsou soustředěny kolem centrální parkové plochy.


Galerie nad Vltavou – bytový areál, Praha
Lokalita: Nad Mazankou, Praha 8
Investor: Metrostav – Invest a.s
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2004
Status: realizace
Areál 355 bytů s podzemními garážemi navržený v těsné blízkosti chráněných přírodních prvků.
Oblouková kompozice zvýrazňuje přírodní tvary a poskytuje všem bytům výhled na Prahu.
Ocenění – Cena státního fondu bydlení 2006


Park Hostivař – nákupní centrum, Praha
Lokalita: Švehlova ul., Praha 10
Investor: Plan & Bau s.r.o.
Autor: Karel Prager, Zdeněk Janeček, Zbyšek Stýblo
Rok: 2000
Status: realizace
Nákupní středisko se zařízeními obchodními, stravovacími i volného času na ploše cca 20 000m2
s parkovištěm v budově i na pozemku, multikino s 10 sály.
Budova značné kapacity byla navržena tak, aby vyhověla podmínkám města a byly plně respektovány požadavky uživatelů.


U Kříže – bytový areál, Praha
Lokalita: U Kříže, Praha 5
Investor: GAMA Metrostav, a.s.
Autor: Karel Prager
Spolupráce: Zdeněk Janeček, Zbyšek Stýblo
Rok: 1999
Status: realizace
Areál 485 bytů, podzemními garážemi a obchody doprovázený administrativní budovou tvoří 13 budov soustředěných kolem kruhového náměstí a ulice lemované dvojitou alejí.
Kombinace sevřené formy náměstí a terasových domů s příjemnou barevností fasád a množstvím zeleně vytváří kvalitní obytné prostředí.
Ocenění – Stavba roku 1999


Polyfunkční dům, Praha
Lokalita: Ukrajinská ul., Praha 10
Investor: Sindat a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 1997
Status: realizace
Rohová budova v husté městské zástavbě s byty, administrativou a podzemními garážemi reaguje na své okolí při zvýšení kvality materiálů a výraznější výtvarné kompozici.


Okresní úřad – administrativa, Rychnov nad Kněžnou
Lokalita: Rychnov nad Kněžnou
Investor: Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou
Autor: Karel Prager
Spolupráce: Zbyšek Stýblo, Martin Pánek
Rok: 1996
Status: realizace
Dostavba Okresního účadu přesunula vstup z dopravně zatížené komunikace na klidnou pěší zónu. Dvě do „L“ související budovy byly spojeny obloukově vedeným křídlem, čímž vznikla vnitřní prosvětlená dvorana.


Dům U Černé Matky Boží – muzeum, Praha
Lokalita: Celetná ul., Praha 1 – Staré Město
Investor: Konstruktiva Praha
Autor: Karel Prager
Rok: 1993 – 94
Status: realizace
Významná památka českého kubismu od architekta Gočára.
Rekonstrukce navrátila budově původní časem zastřený styl a proměnila ho v muzeum českého kubismu.


Soubor rodinných domů, Kamenice
Lokalita: Kamenice
Investor: Atelier GAMA s.r.o.
Autor: Karel Prager, Karel Kovář, Zbyšek Stýblo
Spolupráce: Zdeněk Janeček, Leopolda Novotná, Eliška Cricketová, Bojan Bojanič, Karel Fořtl
Rok: 1992 – 96 (3 etapy)
Status: realizace
Jeden z prvních projektů „satelitního“ města za Prahou u obce Kamenice. Soubor 70 rodinných domů šitých na míru jednotlivým klientům při zachování jednotné urbanistické a výrazové koncepce.


Rekonstrukce koncertního sálu a galerie Rudolfina, Praha
Lokalita: Praha 1
Investor: Ministerstvo kultury ČR
Autor: Karel Prager
Spolupráce: Zdeněk Janeček, Jan Němec, Martin Pánek, Zbyšek Stýblo, Tomáš Šantavý, Zdeněk Žilka
Rok: 1993
Status: realizace
Budova architektů Schulze a Zítka byla po stu let užívání, změn funkcí a přestaveb kompletně dožitá a měla i statické problémy.
Cílem rekonstrukce bylo navrácení původní formy při vložení soudobého technického vybavení.
Ocenění: Stavba roku 1993


Divadlo Spirála, Praha
Lokalita: Praha 7, Výstaviště
Investor: Společnost jubilejní výstavy 1991
Autor: Jindřich Smetana, Tomáš Kulík, Jan Louda, Zbyšek Stýblo
Rok: 1993
Status: realizace
V Divadle Spirála skupina architektů vytvořila zcela nový princip produkce založený na svislém promítání na povrch válce.
Unikátní návrh, ve kterém diváci sedí kolem vnitřních stěn válce a v kruzích jeden nad druhým…
Ocenění : Čestné uznání PQ 1991
Grand Prix 1993


DESIGN + DROBNÁ ARCHITEKTURA

Logo a nápis – označení nové budovy Národního Muzea, Praha
Lokalita: Praha
Investor: Národní muzeum
Autor: Zbyšek Stýblo, Karel Míšek
Rok: 2009
Status: realizace


Sokl pomníku Dr. Edvarda Beneše v Kožlanech, Kožlany
Lokalita: Kožlany
Investor: Čs. Obec legionářská
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2008
Status: realizace


Stůl bambus, Praha
Lokalita: Praha – Dívčí Hrady
Investor: Ing. Veselý
Autor: Marek Povolný
Rok: 2007
Status: realizace
Návrh a výroba jídelního stolu z bambusu.


Konferenční stůl, Praha
Lokalita: Praha – Malvazinky
Investor: soukromá osoba
Autor: Marek Povolný
Rok: 2006
Status: realizace
Návrh a výroba konferenčního stolu z parket, které jsou identické s podlahou interiéru.


Sokl sochy presidenta Dr. Edvarda Beneše, Praha
Lokalita: Praha – Hradčany
Investor: Čs. Obec legionářská
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2005
Status: realizace


OSTATNÍ PROJEKTY A REALIZACE

Rodinný dům, Vědomice – 2
Lokalita: Vědomice
Investor: manželé Královi
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2013
Status: realizace


Rodinný dům, Osnice
Lokalita: Osnice
Investor: Ing. Frýbert
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2005 – 2007
Status: realizace


Rodinný dům, Dolní Břežany
Lokalita: Dolní Břežany
Investor: Ing. Holík
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2004 – 2006
Status: realizace


Řadové domy, Rudná
Lokalita: Rudná u Prahy
Investor: EKOUNI s. r.o.
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2002 – 2003
Status: realizace


Rodinný dům, Roudnice nad Labem
Lokalita: Roudnice nad Labem
Investor: Ing. Král
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2001
Status: realizace


Bytový dům Ke Křtinám, Praha
Lokalita: Praha – Újezd, Kateřinky
Investor: RODOK s.r.o.
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2013
Status: projekt pro stavební povolení


Bytový dům Hlavatého, Praha
Lokalita: Praha 11, ul. Hlavatého
Investor: RODOK s.r.o.
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2011
Status: studie


Bytový dům Mnichovická, Praha
Lokalita: Praha 11, ul. Mnichovická
Investor: RODOK s.r.o.
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2011
Status: studie


Bytový dům Mejstříkova, Praha
Loalita: Praha 11, ul. Mejstříkova
Investor: RODOK s.r.o.
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2011
Status: studie


Bytový dům Letzelova, Praha
Lokalita: Praha 11, ul. Letzelova
Investor: RODOK s.r.o.
Autor: Zbyšek Stýblo
Rok: 2011
Status: studie


Sluneční terasy Uherské Hradiště 1. etapa – bytový areál, Uherské Hradiště
Lokalita: Uherské Hradiště
Investor: PEQ a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo, Karel Kovář
Rok: 2009 – 2010
Status: realizace


MULTIKINA

Multikino Bory Mall, Bratislava
Lokalita: Bratislava
Investor: Bory Mall a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo (shell and core M. a D. Fuksas)
Rok: 2013
Status: studie


Multikino Šantovka, Olomouc
Lokalita: Olomouc
Investor: SMC Development a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo (shell and core R. Bishop – BENOY)
Rok: 2013
Status: realizace


Multikino Černý Most, Praha
Lokalita: Praha, Černý Most
Investor: Černý Most a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo (shell and core R. Bishop – BENOY)
Rok: 2013
Status: realizace


Multikino IGY, České Budějovice
Lokalita: České Budějovice
Investor: PCI a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo (shel and core Střítecký J.)
Rok: 2012
Status: studie


Multikino Breda Weinstein, Opava
Lokalita: Opava
Investor: Develon a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo (shell and core J. Šafr a O. Hájek)
Rok: 2012
Status: realizace


Multikino, Ústí nad Labem
Lokalita: Ústí nad Labem
Investor: Multi Development a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo (shell and core T+T design)
Rok: 2008
Status: studie až prováděcí projekt


Multikino Nisa, Liberec
Lokalita: Liberec
Investor: ING a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo (shell and core Střítecký J.)
Rok: 2006 – 2008
Status: realizace


Multikino City park, Jihlava
Lokalita: Jihlava
Investor: PSJ Invest a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo (shell and core Pilař T.)
Rok: 2006 – 2007
Status: realizace


Multikino Bondy, Mladá Boleslav
Lokalita: Mladá Boleslav
Investor: RL leasing a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo (shell and core D´Agostino,L., Burček,J)
Rok: 2006 – 2007
Status: realizace


Multikino Horizont, Olomouc
Lokalita: Olomouc
Investor: ATMC a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo (shell and core Saphir Y.)
Rok: 2004 – 2005
Status: realizace