Harmonie - bytový areál, Praha

Harmonie – bytový areál, Praha

Lokalita: Stodůlky, Praha 13
Investor: Skanska CZ a.s.
Autor: Zbyšek Stýblo
Spolupráce: Karel Kovář
Rok: 2004
Status: realizace
Areál 427 bytů s garážemi navazuje na souvislou zástavbu rodinnými domy. Tomu je přizpůsobeno měřítko, které se zvětšuje směrem ke středu skupiny.
Komplexní řešení území na jižním svahu s vrstevnatou strukturou. Terasové domy orientované k jihu a západu jsou soustředěny kolem centrální parkové plochy.