O nás

Architektonické studio GAMA

tvůrčí kolektiv s padesátiletou tradicí komplexní architektonické tvorby se stal první velkou soukromou projekční firmou v Praze a uchoval si svou pozici mezi nejvýznamnějšími architektonickými pracovišti.
Studio bylo založeno r. 1966 Karlem Pragerem, jednou z nejvýznamějších a nejvýraznějších osobností české architektury. Ing. arch. Karel Prager zemřel 31.5. 2001

Profil studia určují osobnosti vedoucích architektů:

  • doc. Ing. arch. Zbyška Stýbla
  • Ing. Marka Povolného

Ateliér a trvale spolupracující specialisté jsou schopni poskytnout kvalitní architektonické a stavební služby v termínech odpovídajících potřebám rychlé realizace investic v rozsazích stovek milionů korun.
Zajišťujeme všechny stupně projektových činností. Architektonické studie, projekty pro územní řízení, projekty pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace pro provedení staveb, inženýring staveb.
Samozřejmostí je zpracování dokumentace pomocí CAD systémů a modelování ve 3D.
Architektonické studio GAMA je společnost s ručením omezeným. Má dostatečný roční obrat, který umožňuje udržovat trvale pojištění odpovědnosti za škody do výše 20 mil. Kč.

Společníci:

  • doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo
  • Ing. Marek Povolný
  • Ing. arch. Jan Louda

Ocenění:

  • Buddha Bar 2008 Stavba roku EARET
  • Galerie nad Vltavou 2006 Cena Státního fondu rozvoje bydlení
  • Stavba roku 1999 za projekt Obytný areál U Kříže
  • Grand Prix architektury 1993 za projekt a realizaci divadla Spirála na Pražském výstavišti
  • Stavba roku 1993 za projekt rekonstrukce koncertního sálu a galerie Rudolfina