Okresní úřad, Rychnov nad Kněžnou

Okresní úřad, Rychnov nad Kněžnou

Lokalita: Rychnov nad Kněžnou
Investor: Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou
Autor: Karel Prager
Spolupráce: Zbyšek Stýblo, Martin Pánek
Rok: 1996
Status: realizace
Dostavba Okresního účadu přesunula vstup z dopravně zatížené komunikace na klidnou pěší zónu. Dvě do „L“ související budovy byly spojeny obloukově vedeným křídlem, čímž vznikla vnitřní prosvětlená dvorana.