Obytný park AMADE

Obytný park AMADE

Lokalita: Formanská ul., Praha 4
Investor: I.G.D., s.r.o.
Autor: Marek PovolnýZbyšek Stýblo
Rok: 2006
Status: realizace
Areál 44 bytů je tvořen čtyřmi bytovými viladomy – 3NP, 1PP a dvěma samostatnými objekty garáží.
Hmotově se jedná o přechod od větších bytových domů v Kateřinkách a rodinnými domy v Újezdu u Průhonic.
Návrh jednotlivých domů je koncipován jako dvě oddělené hmoty, opticky přerušené proskleným schodišťovým prostorem. Tímto řešením stavba působí jako dva nezávislé blízko stojící domy a získává příznivější měřítko.
Základním principem návrhu domů bylo ubírání hmoty z jasně daného geometrického útvaru – kvádru. Ubírání hmoty se děje po patrech a vytváří se tak prostor pro terasy na jižních a severních fasádách. Na západních a východních fasádách je systém odlehčení vytvořen pomocí zvětšujících se ploch francouzských oken. Při dálkovém pohledu na dům zůstává po „odečtení“ těchto okenních ploch čistě bílá kaskádovitá pyramida.