Crystalline Universe – výstavní centrum, Praha

Crystalline Universe – výstavní centrum, Praha

Lokalita: Letná, Praha
Investor: Swarovski
Autor: Jan HendrychZbyšek Stýblo
Spolupráce: Michal Havas
Rok: 2005
Status: návrh
Multimediální výstavní a společenské centrum Swarovski
KRYSTALICKÝ VESMÍR V PRAZE
Studie pro firmu SWAROVSKI představuje projekt výstavního a společenského komplexu, řeší vazby na okolí a nové využití místa bývalého Stalinova pomníku.
Architektonický koncept expozice, která je ve dvou podzemních patrech, je založen na principu vize vesmíru, kdy na jedné straně je nekonečno a neurčitost – představované hlavním prostorem eliptického válce a na druhé straně jasně definovaná geometrická krystalická tělesa, která se ve vesmíru vznášejí a hlavní prostor je jimi členěn. Cesta návštěvníka je vedena po stoupajících rampách, na jedné straně prožívá proměňující se prostorový zážitek hlavního eliptického prostoru, na straně druhé vstupuje do geometrických těles, kde každé má specifickou barvu, tvar a atmosféru a vedlejších monotématických sálů. Hlavní výstavní prostor je navržen pro multimediální expozici, jeho základním rysem je otevřenost, flexibilita, ve svých hranicích poskytuje maximální variabilitu a konečná podoba bude vždy definována aktuální instalací.